Copyright © Stichting Religieus en Cultureel Erfgoed Handel

Gerealiseerd door Pim van den Broek Vormgeving & Visualisatie

Welkom

Bij Stichting Cultureel en

Religieus Erfgoed Handel

Welkom

Bij Stichting Cultureel en

Religieus Erfgoed Handel

Welkom

Bij Stichting Cultureel en

Religieus Erfgoed Handel

Stichting Cultureel en Religieus  Erfgoed  Handel (Stichting Erfgoed Handel) bestaat sinds 28 dec. 1988, inmiddels bijna 25 jaar. De stichting is in de afgelopen 25 jaar actief bij het opzetten en begeleiden van diverse projecten om de culturele historie van Handel te behouden en mogelijk nog meer uit te dragen.


Het doel van de stichting is dan ook:

Het in standhouden en beheren van cultureel en religieus erfgoed dat een herinnering vormt aan de rijke historie van Handel als bedevaartsoord.


Het is belangrijk om een organisatie binnen de Handelse grenzen te hebben die oog houdt op het eigen cultureel erfgoed, het tracht te behouden door onderhoud en restauratie. Stichting Cultureel en Religieus Erfgoed wil zich sterk maken om datgene wat Handels verleden profileert,  het cultuureigene, voor de toekomst veilig te stellen.


Stichting  Cultureel en Religieus Erfgoed Handel initieert en geeft ondersteuning aan diverse projecten. Hieronder vindt u een opsomming.

Activiteiten

Voor het herstellen , restauratie en onderhouden van het erfgoed zijn financiële bijdragen noodzakelijk.

Dankzij de medewerking van sponsoren is het ons gelukt om diverse objecten te behouden. We denken hierbij met name aan de restauratie van het Van Dijck-orgel in de kerke en restauratie van de Keskes langs de Handelse weg.

Ook vraagt het gerestaureerde erfgoed het nodige onderhoud, denk aan het orgel, waardoor een financiële bijdragen noodzakelijk blijven.

We zijn nu op zoek naar fondsen voor de restauratie van twee 18 eeuwse schilderijen.

Uw gift is welkom:   NL53RABO 0116175710


Ook zijn er  nog boekjes te koop over kerk en bedevaart van Handel in de kerk, ook te bestellen.Sponsoring

Bestuur


Contact

Uitgevoerde restauraties

In het verleden zijn reeds restauraties uitgevoerd o.a.:

Door stichting Cultureel Erfgoed Handel gerestaureerd:


Lopende restauraties


Welkom

Het bestuur van Stichting Cultureel en Religieus Erfgoed Handel bestaat uit:        

                           

Het correspondentieadres van De stichting Cultureel en Religieus Erfgoed Handel is:


P Hubers

Landmeerseweg 29

5423TA Handel

Tel.: 0492 322601

E-mail;  info@erfgoedhandel.nlVoorzitter :         

Secretaris:           

Penningmeester:    

Leden:


Vacant

Vacant

Christ van den  Broek

Bert Coppens    

Piet Hubers

Arnoud Martens


Anbi


Stichting Cultureel Erfgoed Handel is stichting die voldoet aan de voorwaarden van de ANBI:


Inzake onze activiteiten:


2015

Jaaroverzicht 2014 van St. Cult. Erfgoed Handel ( Klik hier )

Het beleidsplan 2016 vanSt. Cult. Erfgoed Handel ( Klik hier )

Financieel verslag van St. Cult. Erfgoed Handel ( Klik hier )


2016

Jaaroverzicht 2015 van St. Cult. Erfgoed Handel  ( Klik hier )

Het beleidsplan 2016 van St. Cult. Erfgoed Handel ( Klik hier )


2017

Jaaroverzicht 2017 van St. Cult. Erfgoed Handel ( Klik hier )

Het financieel overzicht 2017 van St. Cult. Erfgoed Handel  ( Klik hier )

Het beleidsplan 2018 van St. Cult. Erfgoed Handel  ( Klik hier )


CONTACT

Als u hieronder op de button drukt, verschijnt een contactformulier

2018

Jaaroverzicht 2018 van St. Cult. Erfgoed Handel ( Klik hier )

Financieel verslag 2018 van St. Cult. Erfgoed Handel ( Klik hier )


2019

Het beleidsplan 2019 van St. Cult. Erfgoed Handel ( Klik hier )